Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przekazanie sztandaru

dodano: 2019-02-18 07:12

W sobotę w samo południe 16 lutego, podczas Uroczystego apelu Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP pod Pomnikiem Powstańców Wlkp w Poznaniu, przekazaliśmy jako Lokalna Grupa Działania KOLD w towarzystwie harcerzy nowotomyskiego hufca ZHP, sztandar Powstańczy haftowany w ciągu ostatnich 3 miesięcy przez szkoły i organizacje z terenu KOLD związane z Powstańcami Wlkp. Sztandar przekazał wiceprezes LGD KOLD hm Ireneusz Witkowski z komendantką hufca ZHP hm Dorotą Piechotą, prezesowi Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wlkp hm Wawrzyńcowi Wierzejewskiemu. Projekt pilotował Michał Lipiecki.