Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rajd Harcerski Powstańczy

dodano: 2018-05-28 08:49

Zuchowy i Harcerski Rajd Powstańczy na trasie Lwówek – Nowy Tomyśl dobiegł końca. Trwał dwa dnia zakończony został  rano 26 maja aresztowaniem władz okupacyjnych i mianowaniem polskich władz Nowego Tomyśla...