Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rajd rowerowy

dodano: 2018-06-11 10:54

W sobotę 9 czerwca do Michorzewka zjechali się rowerami mieszkańcy  LGD Ziemia Grodziska, LGD Żródło i LGD KOLD realizujący projekt współpracy „Czy znasz swego sąsiada” . Na trasie rajdu rowerowego uczestnicy wykonywali zdjęcia ciekawych obiektów i przedstawiali je na mecie.  W Michorzewku uczestnicy rajdu brali udział w grach podwórkowych wykonując ciekawe zadania prowadzone przez  firmę RC Concept z Poznania.  Uczestnicy otrzymali kamizelki rajdowe i inne gadżety oraz posiłek.  W wyniku „rywalizacji” w  wykonywaniu zadań , najlepsi Junki z Buki, Laski z Chmielinka i Młodzi z Buku otrzymali puchary.  Gospodarze GOK Kuślin i sołectwo Michorzewko  stanęli na wysokości zadania, nawet załatwili wspaniałą pogodę.  Za tydzień podsumowanie projektu na konferencji w Buku.