Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rajd rowerowy

dodano: 2018-07-10 07:48

Pomimo prac żniwnych oraz zbioru owoców w sądach, w rajdzie wzięło kilkanaście osób. Przejechaliśmy 35 km odwiedzając ciekawe miejsca w naszej gminie. Złożyliśmy hołd powstańcom wielkopolskim zapalając znicze w miejscach pamięci. Nie obyło sie bez złapania "gumy"  Rajd zakończyliśmy wspólnym grillowaniem na biesiadniku.