Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rajd z Konina

dodano: 2018-06-18 09:59

Jako Lokalna Grupa Działania KOLD i sołtys Konina powitaliśmy dzisiaj wieczorem grupę cyklistów CIKLO z Konina ( tego dużego) nad jeziorem w Koninie k. Lwówka, którzy w ciągu całego dnia przejechali 186 km, aby spotkać się z mieszkańcami Konin k.Lwówka i Konina k. Pniew. Do niedzieli grupa odwiedzi ciekawe miejsca i spotka się ze swoimi odpowiednikami w rejonie.