Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Relacja z rajdu

dodano: 2018-09-02 22:18

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Śladami naszych przodków” ze środków programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku.

Organizatorzy zaprosili chętnych do udziału w rajdzie pieszo - rowerowym  w dniu 25 sierpnia 2018 r. ( drugie działanie w ramach projektu ). Na starcie pojawiło się 30 uczestników w różnym wieku. Start i meta rajdu zorganizowana była na boisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie, zaś trasa rajdu wiodła  z Urbanowa na Terespotockie i dalej do Opalenicy. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca upamiętniające Powstanie Wielkopolskie np. Pomnik Niepodległości na Terespotockim, Skwer Obrońców Wiary i Ojczyzny w Opalenicy, obelisk przy Urzędzie Miejskim  w Opalenicy, Mogiłę zbiorową Powstańców Wielkopolskich na opalenickim cmentarzu oraz Plac Piłsudskiego, ulice Powstańca Kozaka i 27 Grudnia w Opalenicy. Ważnym punktem podczas rajdu było przypomnienie nazwisk Powstańców Wielkopolskich spoczywających na cmentarzu w Urbanowie i zapalenie zniczy na ich grobach. Dodajmy, że jednym z celów rajdu było zbieranie informacji i fotorelacji do zadania przewidzianego w projekcie na październik – przygotowania prezentacji multimedialnej.

 Uczestnicy rajdu oraz organizatorzy aktywnie spędzili sobotę poznając historię najbliższej okolicy ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego. Na mecie rajdu czekał na uczestników posiłek.