Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rudniki

dodano: 2011-11-04 11:10

Pierwsze wzmianki o wiosce pochodzą z roku 1388, gdzie wymieniany jest Przybilislaus de Rudniky. Ostateczna nazwa ukształtował się w 1921 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od rudy darniowej wydobywanej dawniej w tej okolicy.
Między XVI a XVII wiekiem wieś należała do Opalińskich z Bnina. W okresie międzywojennym tutejszy majątek około 685 ha należał do Tadeusza Raczyńskiego.

Głównym punktem wioski jest pochodzący z 1925 roku dwór neoklasyczny, w której obecnie ma swoją siedzibę szkoła podstawowa im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich. Budynek charakteryzuje się dwuspadowym dachem z okienkami oraz sięgającym do połowy dachu czterokolumnowym portykiem jońskim. Jest tu również około 1,5 ha park krajobrazowy, w którym obok grabów, platanów, lip drobno i szerokolistnych występują także topole włoskie.

Na terenie dzisiejszej Spółdzielni Produkcji Rolnej „ROLNIK" zachowała się chlewnia z 1871 oraz nietynkowany trzykondygnacyjny spichlerz z końca XIX w.

W Rudnikach zachował się ponadto ostatni na terenie gminy drewniany wiatrak koźlak z 1815 roku.

W Rudnikach znajduje się także kaplica oraz przydrożna kapliczka.