Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Seniorzy w trasie

dodano: 2018-10-03 13:48

W sali wiejskiej w Zamorzu w dniu 28 września 2018r. dla mieszkańców sołectwa  wystąpił  Kabaret SIEMA. Widownia żywiołowo reagowała na przedstawiane scenki, co dodatkowo dopingowało aktorów.  Po występie przy kawie i pączkach był czas na  wspólne rozmowy i integrację społeczności. 

Występ odbył  się w ramach realizacji projektu pn. „Seniorzy z pasją”    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020