Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Seniorzy z pasją

dodano: 2018-08-28 14:23

12 Seniorów bierze udział w warsztatach teatralnych, które odbywają się w sierpniu 2018 r. w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach.Pod czujnym okiem instruktora p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak  szlifują swój warsztat aktorski. Akompaniament akordeonowy zapewnia p. Jan Starosta.

Przygotowane przedstawienie teatralne będzie wystawione dla społeczności lokalnej gminy Pniewy oraz w gminach z obszaru KOLD – w Opalenicy i Nowym Tomyślu, a także w partnerskiej gminie Kościerzyna  w okresie od sierpnia do listopada.

Zajęcia odbywają się w ramach realizacji projektu Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”pn. „Seniorzy z pasją”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.