Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Śladami naszych przodków

dodano: 2018-07-06 12:30

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie realizuje projekt „Śladami naszych przodków” ze środków programu „Działaj lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD w Lwówku. 
Organizatorzy zaprosili chętnych do udziału w powstańczym biegi przełajowym  w dniu 29 czerwca 2018 r. ( pierwsze działanie w ramach projektu ). Na starcie pojawiło się 15 dwuosobowych drużyn, które pokonywały wybrane przez siebie dystanse biegu. Dłuższy dystans liczył 3,5 km i prowadził ze szkoły do Pomnika Powstańców Wielkopolskich na Terespotockim i z powrotem. Zaś krótszy około 800 m przebiegał na trasie: szkoła – boisko wiejskie w Urbanowie – szkoła. Większość uczestników wybrała dłuższą trasę. Na trasie biegu czekały na startujące drużyny zadania: udzielenie odpowiedzi na pytanie związane  z historią np. „Podaj datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego?”, zaśpiewanie pieśni patriotycznej lub żołnierskiej, rozpoznanie postaci z portretu, strzał do celu, ułożenie hasła  z rozsypanki literowej.                                           
Zwycięzcą biegu przełajowego została drużyna w składzie: Dominik Kotlarek i Agata Chojnacka, którzy pokonali dystans w 27 minut zaliczając wszystkie zadania na trasie biegu. Organizatorzy tak przemyśleli zadania na trasie biegu, aby ich tematyka wiązała się z historią naszego kraju ze szczególnym uwzględnieniem Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy biegu oraz organizatorzy aktywnie i pożytecznie spędzili piątkowe popołudnie doskonale się bawiąc. Trzeba podkreślić, że w czasie realizacji zadania z projektu widoczna była integracja międzypokoleniowa oraz chęć wzięcia udziału w kolejnym działaniu projektowym jakim będzie rajd pieszo-rowerowy po najbliższej okolicy.