Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie kulturalno-kulinarne

dodano: 2020-07-30 13:44

Zapraszamy na wyjazdowe spotkanie w ramach projektu współpracy „Poznajemy kulturę naszych regionów” połączone z konkursem kulinarnym z udziałem LGD 7 , LGD KOLD i LAG Sudova z Litwy w dniach 28-31 sierpnia 2020r w Opatówku w Wielkopolsce. Szczegóły w biurze LGD KOLD tel 614424160 Mamy kilka miejsc.