Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie samorządowców

dodano: 2017-06-14 15:00

Gospodarzem tradycyjnego spotkania samorządowców obszaru LGD KOLD było tym razem  Starostwo Nowotomyskie.  Spotkanie miało miejsce w stodole na terenie Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu 14 czerwca. Po krótkim powitaniu przez starostę Ireneusza Kozeckiego,  zagadnienia omawiali prezes Damian Łęszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski.  Omówiono nabory wniosków z Działaj Lokalnie oraz Leadera, a także bieżące wydarzenia kulturalno-rekreacyjne.  Zebrani dyskutując nad zmianami w strategii oraz kryteriach wyboru operacji, przekazali swoje wnioski  z punktu widzenia sektora publicznego.