Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie szkoleniowe

dodano: 2019-05-07 08:29

W poniedziałkowe popołudnie w biurze LGD KOLD spotkała się Rada oceniająca wnioski w programie Działaj Lokalnie. Przypomniano sposób dokonywania oceny, zmiany we wniosku oraz omówiono kryteria oceny. Obecnie trwa przyjmowanie wniosków ( elektronicznie) od organizacji pozarządowych przez Ośrodek Działaj Lokalnie przy LGD KOLD. Planowana jest do końca maja ocena wniosków i podpisania umów.