Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie z piosenką biesiadną

dodano: 2020-08-13 09:01

Spotkanie z piosenką biesiadną We wtorek 11 sierpnia 2020 r. rozpoczął się cykl spotkań z piosenką biesiadną. Pod kierunkiem Pani Pauliny Królak uczestnicy przygotowują repertuar piosenek biesiadnych, który będzie zaprezentowany podczas „Biesiady ludowej z wykliną w tle”. Spotkanie rozpoczęło się ćwiczeniami na rozgrzanie głosu, które mają ogromne znaczenie dla osób śpiewających. Następnie grupa rozpoczęła naukę śpiewu piosenki. Spotkania odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „Biesiada ludowa z wikliną w tle” współfinansowanego ze środków: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.