Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 1-2016
2017-03-30
Wyniki naboru 1/2016 dodano: 2016-10-12 18:47 Ogłoszenie o naborze - pobierz     Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020   Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz  ...
Nabór 1-2016
2017-03-30
Wyniki naboru 1/2016 dodano: 2016-10-12 18:47 Ogłoszenie o naborze - pobierz     Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020   Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz  ...
Niezbędnik beneficjenta PROW 2014-2020
2017-03-10
  Loga wykorzystywane przy realizacji operacji  PROW - pobierz Lista obecności - pobierz Lista odbioru nagród - pobierz RODO dotycząca list obecności  - pobierz Prezentacje ze szkoleń  - pobierz Księga wizualizacji PROW 2014-2020 - pobierz Wzór protestu Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pdf - otwórz Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej exel -otwórz   Wniosek o wpis do ewidencji • Wniosek o wpis do ewidencji p...
2016-11-25
Zmiany w LSR
2016-10-25
Zmiany w LSR - Regulamin Rady - Procedury grantów - Wniosek o powierzenie grantów - Umowa o powierzenie grantów
Wyniki naboru 1/2016
2016-10-12
Nabór 1-2016    Ogłoszenie o naborze - pobierz   Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020 Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz Wzó...
Wnioski 2014-2020
2016-07-28
Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków  dla poddziałań 19.2 ; 19.3 i 19.4 - pobierz   Wniosek o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz Wniosek o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - exel - pobierz instrukcja wypełniania wniosku o płatność dla poddziałania 19.2 - wersja 4z - pobierz Załącznik 2 - wykaz faktur - pobierz         Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego ki...
Prezentacje ze szkoleń
2016-06-09
Prezentacja ze szkolenia z dnia 02.09.2019 w Nowym Tomyślu  Prezentacja - otwórz Wniosek - otwórz   Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju, naborów wniosków oraz procedur. Szkolenie sektora publicznego Spotkanie Rad Gmin obszaru KOLD.   Prezentacje ze szkolenia z dnia 16.06.2016. w Kuślinie Prezentacja cz. 1 Prezentacja cz. 2   Prezentacje ze szkolenia 08.09.2016 w Lwówku Prezentacja cz...
Warsztaty plecionkarskie
2016-05-19
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu na warsztaty plecionkarskie przeznaczone dla osób bezrobotnych
Jeszcze trochę....
2016-03-07
Uprzejmie informujemy potencjalnych wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie”