Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działaj Lokalnie
2016-02-09
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu „ Działaj Lokalnie” , które realizować będzie Lokalna Grupa Działania KOLD przy udziale środków finansowych pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Organy i członkowie Stowarzyszenia
2016-01-11
Zarząd Komisja Rewizyjna Rada oceniająca wnioski Lista członków LGD KOLD
Lokalna strategia rozwoju 2014-2020
2015-12-31
Dokumenty po aktualizacji 26.02.2020 Lokalna Strategia Rozwoju KOLD - otwórz Załączniki Plan działania - otwórz Cele i wskaźniki - otwórz Procedury aktualizacji LSR - otwórz Procedury...
Erasmus +
2015-12-02
Zapraszamy do zapoznania się z realizowanym przez LGD KOLD projektem Erasmus +.
logo
2015-11-19
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na okolicznościowe logo
Wielkopolska Wiara
2015-07-14
Florystyka motywem do integracji Warsztaty szkoleniowe zaplanowano następujących miejscowościach:
Konkurs Grantowy 2015
2015-01-23
1. Regulamin 2. Wniosek 3. Wniosek o zaliczkę 4. Kryteria merytoryczne 5. Kalkulator kosztów 6. Karta pracy świadczonej nieodpłatnie     Sprawozdanie z realizacji projektu grantowego &nb...
Arkusz pomysłu projektu
2014-10-01
Zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zamieszczoną poniżej ankietę. Wyniki ankiety pomocne będą przy opracowywaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która obowiązywać będzie do 2020 roku.
Zapraszamy na Rajd na orientację
2014-04-04
UKS Szach Sękowo zaprasza na rajd na orientację " Poznajemy okolice Sękowa"
Szkolenie z wniosku o płatność
2014-02-24
Szkolenie z wniosku o płatność w tym na co zwrócić szczególna uwagę, wypełnianie wniosku, kwalifikowalność wydatków, załączniki, opisy faktur prowadził Grzegorz Cetner z firmy Pro Grand, a odbyło się 10 lutego na terenie gospodarst...