Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty KOLD
2012-02-29
   
Promocja KOLD
2012-02-29
Galerie
2012-02-27
Kontakt
2012-02-25
  Lokalna Grupa Działania  KOLD 64-310 Lwówek  Rynek 33/1, tel/fax.  61 44 24 160 biuro@kold.pl       Biuro Lokalnej Grupy Działania KOLD czynne jest w godzinach 7.00-15.00...
Program rozwoju obszarów wiejskich
2012-02-25
Rozporządzenia dotyczące programu PROW 2014 - 2020  - rozporzadzenie z 24 września 2015 ( dotyczące wsparcia)  - rozporządzenie z 3 listopda 2015 ( dotyczące zaliczek)  
Archiwum
2012-02-21
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ankiety monitorujące 2007-2013 2017 2018 2019  
Aktualności
2012-02-21
16 października w Sali restauracyjnej p. Pilca w Zębowie gm. Lwówek spotkał się Zarząd na kolejnym swoim posiedzeniu. Zarząd zapoznał się z programem Działaj Lokalnie, który można w przyszłości powiązać z Leaderem. Zarząd przesłał do dalszych prac propozycje przeprowadzenie konkursu regrantingowego w roku 2015 na terenie KOLD jako okresu przejściowego we wdrażaniu nowych programów unijnych.
Plan pracy na 2014 rok
2012-02-21
                    Nabór 1/2018                                wyniki   1 – Lista o...