Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Światowa tyczka w Dusznikach na terenie KOLD

dodano: 2018-05-21 07:39

18 maja w Dusznikach gościli najlepsi tyczkarze świata - gospodarzem był wicemistrz świata Piotr Lisek pochodzący z Dusznik, który jest także ambasadorem popularyzacji wielkopolskich gier podwórkowych promowanych przez Lokalną Grupę Działania KOLD. Skakali mistrzowie świata i Europy, czołówka światowa. Nie zabrakło także dawnych gwiazd mistrza olimpijskiego Władysława Kozakiewicza czy wicemistrzyni świata i Europy Moniki Pyrek. LGD KOLD miało swoje stoisko i dla dzieci ( a także starszych) prowadziła turniej gier podwórkowych. Jak przystało na gospodarza zwyciężył Piotr Lisek wynikiem 575 cm.