Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szanujemy nasze zdrowie

dodano: 2020-08-19 08:28

Szanujemy nasze zdrowie 01.08.2020 roku nastąpiło oficjalne zakończenie realizacji zajęć w ramach projektu Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności , na mocy umowy zawartej z Lokalną Grupą Działania KOLD pod nazwą „Szanujemy nasze zdrowie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. W projekcie wzięło udział 40 osób z terenu gmin Lwówek i Nowy Tomyśl w wieku od 20 do 67 lat. W obecnej sytuacji istnieje potrzeba przeszkolenia osób dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tak aby wzajemnie sobie pomagać w sytuacjach kryzysowych. Jest to bardzo istotne w czasie panowania epidemii. Dlatego chcieliśmy przygotować szczególnie starsze osoby do udzielania pierwszej pomocy. Celem projektu było wyposażenie w podstawowe umiejętności niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznanie zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy podczas wypoczynku nad wodą. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w dziedzinie ratownictwa medycznego i wodnego w Lwówku oraz nad jeziorem w Zamorzu. Podsumowanie programu z wręczeniem certyfikatów oraz drobnych gadżetów w postaci apteczek turystycznych odbyło się nad jeziorem w Sierakowie. Głównymi korzyściami płynącymi z realizacji tego projektu to poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych poprzez wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności ratowania drugiej osoby, jak również integracja społeczności lokalnej i członków stowarzyszenia.