Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie i podpisanie umów z grantów

dodano: 2018-08-03 08:56

Lokalna Grupa Działania KOLD przeprowadziła szkolenie o realizacji i z wniosku o płatność w sali  p. Pilca w Zębowie gm. Lwówek. Podczas szkolenia zwrócono uwagę na realizację operacji w tym na aspekt promocyjny, a przede wszystkim na rozliczenie finansowe w tym opisy faktur, dokumentację i płatności za usługi.  LGD podpisała umowy z 13 grantobiorcami na realizację operacji w ramach PROW 3014-2020 - LEADER, z tego 10 to organizacje pozarządowe, a  3 parafie.  Grantobiorcy realizować będą zadania promocyjne, aktywizacyjne i inwestycyjne. Podpisanie umów odbyło się w obecności burmistrzów Lwówka i Pniew - gmin, z których pochodzą beneficjenci.