Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w KOLD

dodano: 2020-05-15 11:42

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD przygotowuje się do ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowania ze środków unijnych. Szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej online zgromadziło przed ekranami komputerow 16 osob. Omawiano zasady wnioskowania, kryteria oceny oraz wypełnianie wniosków.