Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Turniej gier zapomnianych

dodano: 2018-05-21 08:09

W ramach projektu współpracy sąsiednich LGD-ów : Źródło, Ziemia Grodziska i KOLD, 19 maja w Dopiewie kolejne spotkanie przebiegło pod hasłem wielkopolskich gier zapomnianych ( podwórkowych), w których uczestniczyły 30 osobowe grupy z każdego LGD-u. Był kreisel, sztekiel, kulanie felgi, gra w klasy, strzelanie z procy, szycie łapawicy itp. zabawa była znakomita, podczas której przygrywała kapela Junki z Buku. Wszystkie Lokalne Grupy Działania otrzymały na zakończenie puchary.