Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga – zmiana formularza wniosku

dodano: 2018-06-04 08:05

Zarządzeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 50/2018 z dnia 29 maja 2018 zmienione zostało zarządzenie w sprawie wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 
Poniżej zamieszczamy : informacje ARiMR
                                       Wzór umowy
                                       Informacje z realizacji biznesplanu
                                       Załącznik 2 – wykaz działek
wersja edytowalna - wzór umowy
                                   - informacja z realizacji biznesplanu
                                   - wykaz działek