Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Walne Zebranie KOLD-u

dodano: 2018-04-16 09:16

Walne Zebranie Sprawozdawcze Lokalnej Grupy Działania KOLD w Ranczo Colorado w gm. Miedzichowo  w dniu 13 kwietnia 2018r udzieliło, na wniosek Komisji Rewizyjnej złożonego przez przewodniczącego Piotra Długosza, absolutorium Zarządowi za rok 2017 po złożeniu sprawozdania merytorycznego przez prezesa Damiana Łęszczaka i finansowego przez skarbnik Paulinę Młyńczak oraz przyjęło plan pracy na rok 2018 przedstawiony przez wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego. Wręczono KOLD-ki  za zaangażowanie w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Paulinie Młyńczak, Piotrowi Kłos, Małgorzacie Napierała, Justynie Hałas, Alinie Frańskiej, Tomaszowi Andrzejewskiemu i Krzysztofowi Pacholakowi. Na zakończenie wystąpił zespół Albatros z Lwówka.