Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty foto

dodano: 2018-06-11 09:16

Przez 3 dni od 8-10 czerwca w pałacu Ośrodka Szkolno- Wychowawczego OHP w Chraplewie 15- osobowe grupy młodych Polaków i Niemców, wspólnie realizowały projekt współpracy, w ramach którego odbyły się warsztaty fotograficzne. Młodzież poznała zasady wykonywania zdjęć krajobrazowych pod okiem członków koła fotograficznego w Lwówku Moniki Nowak i Szymona Koniecznego. Wykonywali zdjęcia w terenie, wzięli udział w grach podwórkowych oraz odwiedzili muzeum kolejnictwa w Wolsztynie. Warsztatami kierowali Damian Łęszczak i Radosław Musiał z LGD KOLD, a tłumaczyła Izabela Krzemińska. Na zakończenie wręczone zostały certyfikaty, natomiast podziękowania dla wszystkich skierowali koordynatorzy projektu Ireneusz Witkowski z LGD KOLD i Heiko Bansen z LAG Flaeming-Havel. Najlepsze zdjęcia zostaną umieszczone na tablicach szlaku polsko-niemieckiego.