Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizyta w Niemczech

dodano: 2019-05-13 08:04

10 maja był dniem wizyty przedstawicieli LGD KOLD Ireneusza Witkowskiego i Justyny Hałas w niemieckim LGD Flaeming-Havel w Wiesenburgu. Omawiano szczegóły pierwszego spotkania trójstronnego projektu współpracy w czerwcu w Niemczech, a także program i pobyt Chóru Halka z Dusznik na tegorocznym międzynarodowym festiwalu chórów w Bad Belzig. Przy okazji odbyło się także spotkanie z burmistrzem Wiesenburga dot. udziału Lwówka w otwarciu hali sztuki oraz w przyszłorocznym targu kwiatowym.