Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski

dodano: 2018-11-21 13:07

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończyliśmy nabory wniosków z Leadera
Złożono :- 1 wniosek na infrastrukturę kulturalną na kwotę 230 468,21 zł przy limicie 230 468,21 zł
- 1 wniosek na infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną na kwotę 149 885,00 zł przy limicie 149 885,00 zł
- 2 wnioski z grantów na podnoszenie wiedzy i aktywizację na kwotę 38 445,00 przy limicie 40 000,00 zł
- 2 wnioski z grantów na infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną na kwotę 41 020,00 zł przy limicie 60 000,00 zł
- 5 wniosków z grantów na kwotę108652,00 zł przy limicie 97 810,00 zł.