Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współpraca – trasy turystyczne

dodano: 2017-07-07 09:27

Projekt współpracy dot. aplikacji tras turystycznych obejmujący 12 LGD z zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego w tym LGD KOLD był tematem kolejnego spotkania w siedzibie LGD Brama Lubuska w Świebodzinie. Omawiano szczegóły dot. wniosku o przyznanie pomocy oraz budżet projektu. Z KOLD brali udział Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos.