Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd studyjny Węgry

dodano: 2018-08-22 13:06

W ramach projektu Leader, grupa mieszkańców gminy Lwówek i okolic brała udział w warsztatach i wyjeździe promocyjno-studyjnym na Węgry zorganizowanym przez Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą. 
Przed wyjazdem w ramach warsztatów wykonane zostały bukiety i wianki z tegorocznych plonów, które podczas spotkania z węgierską Polonią i mieszkańcami Budapesztu 15 sierpnia, zostały im przekazane z przesłaniem promocyjnym i zaproszeniem do odwiedzenia naszego regionu. Podczas pobytu w Budapeszcie i okolicach poznawano także infrastrukturę zbudowaną lub remontowaną z funduszy unijnych.