Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki naboru PROW 2014-2020

dodano: 2018-06-27 18:45

Nabór 1/2018 - wyniki

1 – Lista operacji wybranych do dofinansowania  - podejmowanie działalności gospodarczej

2 - Lista operacji wybranych do dofinansowania nie mieszczących się w limicie dostępnych środków - podejmowanie działalności gospodarczej 

3 - Lista operacji wybranych do dofinansowania - rozwój działalności gospodarczej

4 - Lista operacji nie mieszczących się w limicie  - rozwój działalności gospodarczej

5 - Lista operacji  mieszczących się w limicie  - rozwój - 25 tysiecy

6 - Lista operacji do dofinansowania - infrastruktura kulturalna

7 - Lista operacji wybranych do dofinansowania - infrastruktura turystyczna