Wzory wniosków

dodano: 2013-03-15 10:16

 

Każdy składny wniosek w wersji papierowej należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2. Mikroprzedsiębiorstwa

3. Odnowa i rozwój wsi

4. Małe projekty