Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XX Festiwal Kolęd i Pastorałek

dodano: 2020-01-22 13:26

Jubileuszowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Lwówku organizowany przez  Lokalną Grupę  Działania KOLD, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą w Lwówku odbył się w międzynarodowej obsadzie. Oprócz solistów i zespołów z Polski wystąpiły grupy ze Słowacji i Niemiec. Po wysłuchaniu prezentowanych utworów przez Jury :  profesorów  Bogumiła Tarasiewicz i Barłomiej Stankowiak z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Grażyna Flicińska- Panfil z katedry wokalistyki Akademii Muzycznej z Poznania, Anna Kieżun-Wojciechowska ze Szkoły Muzycznej z |Gorzowa Wlkp., ogłoszono  laureatów:

Soliści do  lat 12 – Gabriela Marszał ze Szkoły Musicalu Erato w Poznaniu

Soliści  13-15 lat- Sara Majchrzak z Klubu na Pietrze Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

Soliści  16-18 lat – Jilia Wójtowicz  z ZSRCKU z Trzcianki

Soliści pow 18 lat- Lidia Janiglosova z LAG SPIS ze Słowacji

Zespoły do13-15 lat – zespół wokalny Zespołu Szkół z Bolewic

Zespoły 16-18 lat - #tacyinni  z MGOK Lwówek

Zespoły pow 18 lat – Zvonarka z LAG SPIS ze Słowacji

Chóry – Chór Szkoły Podstawowej w Kwilczu

Kolęda zagraniczna – Donna Liedchen z LAG Flaeming-Havel z Niemiec

Wyróżniono także zespół wokalny Parafii z Kwilcza i Lwówianki z Lwówka.

Po wręczeniu statuetek, wystąpili gościnnie Jurorzy prezentując piękne wykonanie Ave Maria, a na zakończenie  koncert kolędowy w bardzo ciekawym wykonaniu zespołu Modesta Pastisch z telewizyjnego programu Jaka to melodia.