Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

X Rajd rowerowy LGD KOLD

dodano: 2017-06-26 08:23

Metą tegorocznego X rajdu rowerowego na „Powitanie lata”  była miejscowość Michorzewko w gm. Kuślin.   Uczestnicy zjechali się na boisko sportowe przy wiejskiej świetlicy, gdzie miejscowe sołectwo zadbało o zaplecze organizacyjne, wyżywienie i zabezpieczenie. Organizatorzy Lokalna Grupa Działania KOLD, Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie i sołectwo i Michorzewko  zadbali także o przeprowadzenie rywalizacji  wśród drużyn uczestniczących w rajdzie.  Puchar prezesa LGD KOLD otrzymał zespół Serwuski z Wąsowa wyprzedzając Pszczółki z Głuponi, Sołtysową gromadę z Michorzewka, SW Zagraniczni z Lwówka i Emerytów z Trzcianki.  Wszyscy uczestnicy otrzymali także dzwonki rowerowe oraz napoje i poczęstunek.