Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

X rajd Rowerowy - Powitanie Lata

dodano: 2017-06-13 12:34

Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do udziału w X Rajdzie Rowerowym  - Powitanie lata. 
Pobierz – plakat Rajdu
              - regulamin
               - lista obecności
Do zobaczenia na mecie w Michorzewku.