Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do Lipki Wielkiej

dodano: 2018-08-13 14:47

Stowarzyszenie "Nasz Dom - Lipka Wielka" zaprasza  na ciekawą imprezę plenerowo - integracyjną, zorganizowaną z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100 - lecia Powstania Wielkopolskiego.
W programie :
- inscenizacja bitwy pod Grunwaldem,
- uroczyste przyjęcie herbu przez wieś Lipka Wielka,
- symboliczne sadzenie drzew lipowych,
- występ zespołu "Lwowianki"
- piknik rycerski, a w nim serwowanie potraw staropolskich i ciast, turnieje rycerskie , gry i zabawy zręcznościowe,  animacje plastyczne dla dzieci, stoiska regionalne,
- zabawa taneczna
Zaczynamy 18.08. br. godz. 16:00 na biesiadniku w Lipce Wielkiej