Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do głosowania

dodano: 2018-09-25 08:13

 

Zachęcamy do głosowania na nasze dwa projekty: "Zakup i montaż elementów infrastruktury turystycznej w celu podjęcia działalności gospodarczej" oraz "Promocja obszaru KOLD" 
Prosimy o głosy

https://www.facebook.com/events/301427757108035/?active_tab=discussion