Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do programu Działaj Lokalnie

dodano: 2018-03-08 12:01

Zapraszamy do programu " Działaj Lokalnie". Szczególnie organizacje pozarządowe
z gmin Duszniki, Kuślin, Lwówek, Opalenica, Nowy Tomyśl, Miedzichowo, Pniewy.
Zasady programu, warunki wnioskowania o dotację i wszystko co jest wymagane przy aplikowaniu o środki z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poznasz na spotkaniu szkoleniowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Dusznikach ul. Jana Pawła II 8 w poniedziałek 19  marca 2018r o godz. 14.00 - pobierz plakat