Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do punktów doradczych

dodano: 2018-03-05 07:47

                                                     
Lokalna Grupa Działania  KOLD informuje, że zamierza ogłosić konkursy w ramach
programu LEADER PROW 2014-2020 w I półroczu 2018 dla przedsiębiorców .
 
W związku z tym czynne będą punkty doradcze na terenie każdej z gmin - pobierz ogloszenie 
 
            Duszniki –                                                                               Nowy Tomyśl                                       
            Ośrodek Kultury, godz. 10.00-11.00                            Nowotomyski Ośrodek Kultury
            6 marca                                                                           godz.10.00-11.00
            20 marca                                                                          7 marca
            10 kwietnia                                                                      21 marca                                                                                                                                                     11 kwietnia
 
           Pniewy                                                                                 Bolewice
           budynek Urzędu Miejskiego , godz.11.30 – 12.30      świetlica środowiskowa ul. Szkolna 4                    
           6 marca                                                                               godz.12.00 – 13.00
           20 marca                                                                              7 marca
           10 kwietnia                                                                           21 marca
                                                                                                     11 kwietnia
           Opalenica                                                                      
           Centrum Kultury, godz.13.00-14.00                              
           6 marca
           20 marca
           10 kwietnia        
 
          Kuślin
          sala Urzędu Gminy, godz.14.30-15.30
          6 marca
         20 marca
         10 kwietnia
                                      
                                                                            Lwówek
                                      - codziennie w godz.7.30 – 15.00 w siedzibie Biura KOLD
                                      ( po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub elektronicznym