Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na konsultacje

dodano: 2016-12-27 10:29

Lokalna Grupa Działania KOLD informuje , że wnioskodawcy tzw. Grantów mogą skorzystać z indywidualnych dyżurów konsultacyjnych  w dniach:
 
11 stycznia 2017 w godz.10.00 – 11.30  - w sali MGOK Opalenica
                                          12.00 – 13.30 – w sali GCK w Dusznikach
 
18 stycznia 2017 w godz.10.00-11.30  - sala NOK w Nowym Tomyślu
 
25 stycznia 2017 – godz.10.00 – 11.30  w sali MGOK w Opalenicy
                                         12.00-13.30 – sala GCK Duszniki
                                         14.30-15.30 – sala NOK w Nowym Tomyślu
 
oraz codziennie w biurze LGD KOLD w Lwówku w godz.9.00-15.00.