Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na szkolenie

dodano: 2018-03-07 10:02

 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu  zaprasza  na "Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 8.3.1 WRPO - Kształcenie zawodowe młodzieży" - plakat informacyjny w załączeniu .
 
Szkolenie odbędzie się 22 marca 2018 r. (czwartek) w godz. 09.00-14.00 w Nowym Tomyślu.
Miejsce szkolenia:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zamieszczamy poniżej link do strony internetowej, na której dostępny jest Program szkolenia oraz Formularz zgłoszeniowy:
http://warp.org.pl/szkolenie-zakresie-ksztalcenia-zawodowego-mlodziezy-bezplatne-szkolenie-nowym-tomyslu/Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:
infoUE-nowytomysl@warp.org.plW przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do ponownego kontaktu.
Natalia Hewczuk - Specjalista ds. Funduszy Europejskich
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
ul. Poznańska 33, pok. nr 15, 16 budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl 
tel. +48 61 65 06 371  lub +48 61 65 06 372
e-mail: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl 
e-mail: nowytomysl.fe@wielkopolskie.pl
e-mail: natalia.hewczuk@warp.org.pl
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 07:30-17:30
Wtorek, środa, czwartek,piątek: 07:30 – 15:30 
 
Serwis informacyjny: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wrpo.wielkopolskie.pl
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.