Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Konferencję do Sielinka

dodano: 2020-03-11 07:32

Konferencja skierowana jest do producentów i sprzedawców żywności, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich, a także do wszystkich, których interesuje problem marnowania żywności.