Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd obradował

dodano: 2018-10-25 13:13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd KOLD na swoim posiedzeniu zatwierdził zmianę Lokalnej Strategii Rozwoju po konsultacjach w zakresie zmian wskaźników w infrastrukturze kulturalnej i turystycznej oraz rozwojowy przedsiębiorstw, a także w zakresie wymagań na stanowiska pracowników biura