Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zlot motocyklowy.

dodano: 2018-05-28 08:35

 Kolejny zlot motocyklowy z udziałem LGD KOLD odbył się w miniony weekend. Po paradzie ulicami Nowego Tomyśla  motocykliści i ich sympatycy udali się do pobliskiego Sękowa. Tu odbyły się konkursy i koncerty. Impreza jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem.