Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożono wnioski grantowe

dodano: 2017-12-20 11:05

Lista złożonych wniosków w grantach:

I. Nabór nr 6/2017/G: Wspieramy rozwój orkiestr i zespołów muzycznych

Limit dostępnych środków   30 000,00 zł 

Złożono wnioski na kwotę   14 985,00 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

1/VI/2017/G

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo „Nojewiak”

Doposażenie zespołu ludowego z Nojewa

 

II.  Nabór nr 7/2017/G : Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD

Limit dostępnych środków    83 694,00 zł

Złożono wnioski na kwotę   91 206,00 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

1/VII/2017/G

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

Co mamy i potrafimy, przekażemy innym

2/VII/2017/G

Stowarzyszenie Kulturalne Buława

Szkolenie dla klarnecistów i saksofonistów

3/VII/2017/G

Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek

Przy wielkopolskim stole

4/VII/2017/G

Stowarzyszenie Projekt Pniewy

„Muzyczna okolica” – Warsztaty szkoleniowe dla zespołów muzycznych z obszaru KOLD

5/VII/2017/G

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewach

Potrafię pomagać

 

 

 

 

 

 

 

III.  Nabór 8/2017/G: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną lub turystyczną

Limit dostępnych środków    180 000,00 zł

Złożono wnioski na kwotę   158 423,00 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

1/VIII/2017/G

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Rodzice-Dzieciom” w Urbanowie

Mural- betonowa książka

2/VIII/2017/G

Klub Sportowy „Sokół” w Pniewach

Remont piłkochwytów na boisku sportowym w Pniewach

3/VIII/2017/G

Ochotnicza Straż Pożarna w Turowie

Budowa altany rekreacyjnej w Turowie

4/VIII/2017/G

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanej Serca Maryi w Zębowie

Renowacja kapliczki- dzwonnicy św. Jana Nepomucena w Zębowie

5/VIII/2017/G

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Aktywnych Kobiet Bolewic

Odnowienie szlaków turystycznych oraz ustawienie tablic turystyczno-informacyjnych na terenie gminy Miedzichowo

6/VIII/2017/G

Opalenicka Izba Gospodarcza

Pora na kalistenikę

 

IV. Nabór 9/2017/G:  Promujemy obszar KOLD i jego lokalne dziedzictwo

Limit dostępnych środków    160 000,00 zł

Złożono wnioski na kwotę   186 182,00 zł

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł operacji

1/IX/2017/G

Joanna Opala

Innowacyjna promocja produktów lokalnych z obszaru KOLD

2/IX/2017/G

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

Promujemy nasz region

3/IX/2017/G

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko

Country motywem do promocji naszych produktów

4/IX/2017/G

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Pniewach

„Janki, wianki, świętojanki”

6/VII/2017/G

Stowarzyszenie Coolturalna Opalenica

Leć orle biały leć- Opalenica śpiewa piosenki powstania wielkopolskiego i gotuje wojskowe potrawy

7/VII/2017/G

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej w Lwówku

Z Janem witamy lato

9/IX/2017/G

Pniewskie Stowarzyszenie Perspektywa

Seniorzy z pasją

10/IX/2017/G

Ochotnicza Straż Pożarna w Turowie

Strażacy ochotnicy- profesjonaliści

11/IX/2017/G

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej

„Zapomniane i nieznane- festyn archeologiczny”