Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zmiany klauzul RODO we wnioskach

dodano: 2018-06-14 11:53

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zamieszczany pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 7 czerwca 2018 oraz klauzule odnoszące się do poszczególnych działań. Ze szczegółowa informacją i poszczególnymi klauzulami można zapoznać się w zakładce: Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.