Znakowanie grobów Powstańców Wlkp w Dusznikach

dodano: 2018-10-15 13:31

13 października, oznakowano mogiły Powstańców Wielkopolskich pamiątkowymi medalami sfinansowanymi przez Lokalną Grupę Działania KOLD, za pośrednictwem Urzędu Gminy Duszniki. Ceremonię poprowadził koordynator Komitetu obchodów 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości i 100-tnej rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - Jacek Lichocki - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej. Część oficjalna odbyła się na dusznickim cmentarzu, a brali w niej udział m.in.: Wójt Gminy Duszniki p. R. Boguś, wiceprezes KOLDu p. I. Witkowski, rodziny powstańców, młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Dusznikach i licznie zebrani mieszkańcy. Poświecenia medali dokonał ks. S. Borszczow - proboszcz dusznickiej parafii p.w. św. Marcina bpa. Po części oficjalnej dokonano przymocowania pamiątkowych medali na cmentarzu w: Dusznikach, Wilczynie i Sędzinach. CHWAŁA BOHATEROM!!!