Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Dzielimy pasje, łączymy pokolenia” -Perspektywa

dodano: 2017-06-29 08:29

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” rozpoczęło realizację projektu „Dzielimy pasje, łączymy pokolenia”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka „Działaj Lokalnie” – LGD KOLD we Lwówku.

W ramach projektu zaplanowano realizację międzypokoleniowych warsztatów malarskich oraz międzypokoleniowych warsztatów wokalnych. Finałem projektu będzie koncert duetów pokoleń, połączony z wystawą prac plastycznych.

Mimo okresu wakacyjnego, 28 czerwca br. w sali Dziennego Domu Seniora w Pniewach odbyły się pierwsze warsztaty malarskie, które prowadzi instruktor – p. Jolanta Milka. Uczestnikami zajęć są uczniowie lokalnych szkół oraz seniorzy. Zarówno starsi, jak i młodsi uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozpoczęli rozwijanie swoich pasji artystycznych.  Realizacja projektu ma także na celu wymianę doświadczeń oraz promowanie przyjaźni międzypokoleniowej.