Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy

dodano: 2019-05-06 14:50

 W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w poniedziałek 6 maja została podpisana umowa na realizację projektu z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt pt. "LGD KOLD tworzy sieć kontaktów i aktywizuje mieszkańców obszaru" realizowany będzie podczas wyjazdu studyjnego. Z ramienia LGD KOLD umowę podpisali wiceprezes Ireneusz Witkowski i członek Zarządu Paulina Młyńczak.