Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przy wielkopolskim stole w Zespole szkół w Pniewach

dodano: 2018-10-30 08:05

29 października 2018 w Zespole Szkół w Pniewach odbyły się już po raz ostatni warsztaty kulinarne w zakresie przygotowań tradycyjnych potraw  kuchni wielkopolskiej.

Środki na realizacje pozyskane są przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z  lokalnej Grupy działania KOLD   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020   w ramach Grantów „ Przy wielkopolskim stole ”.Uczestnicy warsztatów z dużym zaangażowaniem przygotowywali tradycyjne dania kuchni wielkopolskiej takie jak :szare kluchy, ślepe ryby, szneki z glancem oraz wiele innych.

Amazonki przypomniały że miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, zachęcały do korzystania z badań profilaktycznych.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za aktywny udział, integrację międzypokoleniową i lokalną.