Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Rodzina razem – nie tylko w sieci”

dodano: 2018-07-09 13:36

To nowy projekt Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” adresowany do rodzin z terenu gminy Pniewy, którego realizację rozpoczęto w piątek 29 czerwca 2018r. W ramach projektu odbędzie się pięć różnych tematycznie spotkań będących alternatywą dla sieci,  dotyczących wspólnie spędzanego czasu z rodziną.  Uczestników projektu powitała prezes Stowarzyszenia p. Krystyna Drozdowska-Szychowiak, następnie zajęcia warsztatowe  odbywały się w trzech grupach. Dorośli uczestniczyli w warsztatach „Bezpiecznie w cyberprzestrzeni” prowadzonych przez p. Macieja Białkowskiego. Dzieci szkolne w warsztatach „Kompetencje społeczne” prowadzone przez p. Dorotę Krzyżagórską, a grupą najmłodszych dzieci zajmowali się wolontariusze proponując różne zajęcia. Na zakończenie spotkania p. Paulina Frajtag przeprowadziła międzypokoleniowe warsztaty ruchowe.
Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD Lwówek.